Şirket Danışmanlıkları2018-11-29T15:18:12+00:00

Şirket Danışmanlıkları

Büromuz, limited ve anonim şirketlere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili
mevzuat uyarınca genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması,
sermaye artışları, hisse devirleri, imza sirküleri, iç yönergelerin
hazırlanması ve şirketlerin günlük işleyişlerine ilişkin her türlü işlemin
yerine getirilmesi, sözleşmelerin incelenmesi vb konularında danışmanlık
ve avukatlık hizmeti vermektedir.