İş Hukuku2018-11-29T15:20:09+00:00

İş Hukuku

İş hukuku alanında, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işe alımdan iş akdinin sona ermesine kadar süreçlerin yönetilmesi ve insan kaynakları alanında hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi sunduğumuz hizmetlerdir.