Loading...
FAALİYET ALANLARI2019-01-17T20:06:04+00:00

Ticari Hukuk

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır.
Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu’nda toplanmıştır.
Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

Ticari hukuk alanında bireysel ve kurumsal ihtiyaçları olan tüm müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Danışmanlık Hizmetleri

Büromuz, şirketlerin ve kişilerin karşılaşabilecekleri muhtemel anlaşmazlıkları ve uyuşmazlıkları, dava sürecine girmeden önceden bilgilendirilerek ve tedbir alarak önlemek amacıyla danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Özel Hukuk

Toplumun birbiriyle eşit haklara sahip üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanı:
Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku ve Borçlar Hukuku.
Türkiye’de bu alanı düzenleyen başlıca yasalar Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’dur.

Ticari hukuk alanında bireysel ve kurumsal ihtiyaçları olan tüm müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Şirket Danışmanlıkları

Büromuz, , limitet ve anonim şirketlere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması, sermaye artışları, hisse devirleri, imza sirküleri, iç yönergelerin hazırlanması ve şirketlerin günlük işleyişlerine ilişkin her türlü işlemin yerine getirilmesi, sözleşmelerin incelenmesi vb konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Sözleşme Hukuku

Büromuz her türlü sözleşmenin hazırlanması ve sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi hizmetlerini sağlamaktadır.

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Büromuz, ticaret hukuku, borçlar hukuku başta olmak üzere özel hukukunun tüm alanlarında tüm süreçleri kapsayacak hukuksal hizmetler vermektedir

İş Hukuku

İş hukuku alanında, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işe alımdan iş akdinin sona ermesine kadar süreçlerin yönetilmesi ve insan kaynakları alanında hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi sunduğumuz hizmetlerdir.

İcra ve İflas Hukuku

Müvekkillerimizin, alacak takibi ve tahsili, borçların yeniden yapılandırılması, süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması hizmetleri sunmaktayız.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Büromuz, gayrimenkul ve inşaat alanında ; hukuksal inceleme, sözleşmelerin hazırlanması vb. konularda temsil hizmetleri sunmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Marka/patent/endüstriyel tasarım ihlallerinin araştırılması, ihtarname çekilmesi, tecavüzün tespiti, önlenmesi, tazmini davalarının yürütülmesi ile buna bağlı oluşabilecek suçların müştekilerinin veya faillerinin yasal haklarının kullanılması konularında çalışılmaktadır.